O nas Produkty Kontakt

Formularz kontaktowy

Państwa adres e-mail oraz dane i informacje zawarte w korespondencji objęte są tajemnicą – priorytetem jest dla nas poufność, nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom.

Administratorem Państwa danych jest Przetwórstwo Tworzyw "KOMA" Maria Konieczna, Iwona Konieczna, Piotr Konieczny Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle 38-200, ul. Dąbrówka 17.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Państwem korespondencji e-mailowej i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw i prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami.

W dowolnym momencie macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszystko to możecie zrealizować poprzez kontakt mailowy koma_jaslo@wp.pl. Możecie również wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Więcej szczegółów oraz informacji dotyczących naszej polityki przetwarzania danych osobowych uzyskacie Państwo na stronie internetowej http://www.komajaslo.pl/ w zakładce Polityka Prywatności.