O nas Produkty Kontakt

Szanowni Państwo!

W związku z tym, że szanujemy i przestrzegamy Państwa prywatność, poniżej przedstawiamy informacje istotne dla Państwa w kontekście sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z naszego Serwisu www.komajaslo.pl

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przetwórstwo Tworzyw "KOMA" Maria Konieczna, Iwona Konieczna, Piotr Konieczny Spółka Cywilna z siedzibą w Jaśle 38-200, ul. Dąbrówka 17. Jako administrator danych, Spółka "KOMA" jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt z Administratorem

Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące danych osobowych, prosimy kierować do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: koma_jaslo@wp.pl

Zbieranie danych osobowych i informacji

W czasie przeglądania zawartości naszej strony internetowej podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane.

Jeśli skorzystają Państwo z Formularza Kontaktowego dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celu lub przedawnienia roszczeń.

Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są jednak takie informacje jak: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Korzystamy z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji. Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT.

Dodatkowo informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwowe do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawnienia

W dowolnym momencie macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możecie Państwo również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianach tych zostaniecie Państwo poinformowani komunikatem na stronie internetowej.